Certifikace

Tisk

Naše společnost byla certifikována Certifikačním orgánem číslo S 3156 společnosti AUDISO a.s. a tím byla potvrzena shoda zavedeného, udržovaného a zlepšovaného systému řízení kvality (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, systému řízení šetrného chování organizace k životnímu prostředí (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2005 na základě plnění požadavků referenčních norem a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.